Kostenoverzicht 2023 DD 23-3-2023

Het Academisch Centrum voor Trauma en Persoonlijkheid (ACTP) is voortgekomen uit een andere organisatie. Cliënten die eerder in behandeling waren in het team, toen onder de vlag van PsyQ Amsterdam, krijgen hun behandeling volledig vergoed conform de afspraken die eerder met PsyQ waren gemaakt.

Voor nieuwe cliënten zijn wij in overleg met zorgverzekeraars. Wij hebben wij afspraken met Hersencentrum-GGZ voor declaraties voor de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis en ASR. Verzekerden bij andere zorgverzekeraars kunnen contact opnemen met de zorgbemiddelaar/wachtlijstbemiddelaar. Wanneer toestemming gegeven wordt voor behandeling bij ACTP kunt u alsnog bij ons in behandeling komen. Houd svp deze pagina in de gaten wanneer u verzekerd bent bij andere verzekeraars dan de hierboven genoemde. Wij verwachten op korte termijn meer contracten te kunnen aangaan met de meeste verzekeraars.

Wachttijden DD 17-3-2023

 

 

Groep/behandeling type

Aantal wachtenden

Opmerking

Overig?

1

DGT groep

Geen

 

 

2

Cluster C onderzoek (groep, individueel ST en individueel AFT

1

Nieuwe instroom nodig zsm

 

3

NAO / Cluster C groep Engelstalig

1 a 2

verwachte instroom september 2023 4 plekken

 

4

Individuele behandelingen BPS en overig

1

 

 

5

Borderline ST groep

6

Nieuwe instroom juli 2024

 

6

Borderline ST groep Engelstalig

2 a 3

vermoedelijk instroom oktober ’23

 

 

8

Complexe PTSS (vroegkinderlijke trauma’s)

Geen wachtenden

Nieuwe instroom mogelijk

 

 

Eigen kosten
Het verplicht eigen risico bedraagt  Euro: 385,-
Wanneer u niet tijdig een afspraak heeft afgezegd, ontvangt u een rekening van 50,- die u ons aan moet voldoen. Dat noemen wij een: No- Show.

Wanneer u zonder tegen bericht niet verschijnt op uw afspraak,
of een afspraak afzegt binnen 24 uur voor de geplande afspraak houden wij het recht voor u een rekening te sturen. Deze rekening kunt u niet declareren bij uw verzekering.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuwe methode van zorgbekostiging aangehouden in de geestelijke gezondheidszorg. Behandelingen worden voortaan betaald volgens het zorgprestatiemodel: dit is een bekostiging op basis van losse zorgprestaties en niet meer op basis van langere behandeltrajecten. De zorg die cliënten krijgen verandert niet, maar ggz-instellingen zullen vanaf 2022 een aantal aanpassingen doorvoeren in hun administratie. Hieronder vind je informatie over wat je als cliënt van de veranderingen kunt merken.

Een behandeling in de ggz kan uit verschillende onderdelen bestaan, bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog en/of een onderzoek om inzicht te krijgen in bepaalde problematiek, zoals een dyslexieonderzoek. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener (Hersencentrum) aan jou of aan je zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg er dient te worden betaald.

De zorg die je krijgt verandert niet. Je kunt wel de rekening makkelijker controleren. Zo kun je precies zien wie je tijdens een consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Ben je in 2021 met een behandeling gestart en loopt deze behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert de zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt dan voor beide jaren of je eigen risico moet betalen.

Eigen risico per jaar berekend

Tot en met 2021 werden alle kosten voor een (al dan niet langdurig) behandeltraject toegeschreven aan het kalenderjaar waarin het traject was gestart. Dit betekent dat de zorgverzekeraar alleen een eigen risico in rekening kon brengen voor het jaar waar de startdatum van het behandeltraject in viel.

Vanaf 2022 wijzigt dit: in plaats van behandelingen per traject af te rekenen, wordt elke behandeling los in rekening gebracht bij de verzekeraar. Hierdoor telt elke behandelsessie apart mee voor het eigen risico van het kalenderjaar waarin de sessie plaatsvond.

In de praktijk betekent dit het volgende: de zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als je in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Diagnose minder belangrijk voor bekostiging

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener een zorgvraagtype vast, welke informatie geeft over de zorgvraag. De zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt echter niet de prijs van de behandeling, dat doen de zorgprestaties die je krijgt. Soms zal een zorgverlener tijdens de behandeling een nieuw zorgvraagtype bepalen om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype kun je terugvinden op de rekening.

Meer informatie over de veranderingen rond het zorgprestatiemodel vind je in de algemene folder of in de factsheet over het eigen risico.

020-456 08 13

info@actp.nl

Overschiestraat 61, 1062 XD Amsterdam